مزایای ملات آماده D_BASS ؟
مزایای ملات آماده D_BASS ؟

مزایا:

 • کاهش حداقل 25 درصدی وزن سازه؛
 • حذف آستر ماسه سیمان و گچ و خاک؛
 • کاهش میزان گچی مصرفی در سفیدکاری؛
 • سهولت در حمل و نقل؛
 • کاهش پرتی مصالح (صفر)؛
 • کاهش تعداد نیروی کار؛
 • افزایش سرعت اجرا؛
 • فضای کم مورد نیاز جهت انبار؛
 • ماندگاری بالا؛
 • سهولت در کار؛
 • عایق برودتی و صدا؛
 • چسبندگی بهتر؛
 • افزایش طول عمر بنا؛
 • رنگ پذیری بالا.

بارزترین خصوصیت این محصول؛ کاهش حداقل 25 درصدی وزن کلی سازه و به دنبال آن کاهش چشمگیر هزینه اسکلت­ بنا (حداقل 20 درصد) می­باشد.

نکته: هر کیسه 25 کیلوگرمی ملات آماده D-BASS معادل 400 کیلوگرم ملات ماسه و سیمان است.