تکمیل پروژه‌ ساختمان بعثت 15
تکمیل پروژه‌ ساختمان بعثت 15

با استفاده از ملات آماده D-BASS (دیوارچینی و آستر زنی) که پرکاربردترین محصول باسکاتی بوده توانستیم حدود 30% سبک سازی و 25% کاهش هزینه را داشته باشیم. از زمان شروع تا اتمام این پروژه 300 کیسه 40 کیلویی ملات آماده D-BASS  استفاده شد. ملات آماده D-BASS (دیوارچینی و آستر زنی) با ایتال، انواع بلوک های بتنی و سبک، انواع اجر و دیگر مصالح که در زمینه دیوارچینی و پارتیشن بندی ساختمان استفاده می­شود، همخوانی دارد. این ملات دارای قدرت چسبندگی و دوام بسیار بالاتری نسبت به ملات ماسه و سیمان می­باشد.