عایق کاری از کف به ارتفاع 30 سانتی متر
عایق کاری از کف به ارتفاع 30 سانتی متر

کیفیت ضد آبی این محصول با گذر زمان افزایش می یابد، در صورتی که در دیگر محصولات بلعکس است. این محصول جهت عایق کاری رطوبتی برای پشت بام های سیمانی، آسفالت، دیوارهای رو به باران، کف سرویس های بهداشتی، آشپزخانه ،اطراف ناودان ها، کانال های آب، استخرها و باغچه ها، چاله های آسانسورو ... مورد استفاده قرار می گیرد.

در این پروژه سوراخ های به وجود آمده بر روی ایزوگام (پیچ کردن رابیس جهت گیرش ملات ماسه سیمان) و خروج رطوبت از این مجرا،باعث تبله کردن گچ و تخریب رنگ فضا شده است. با استفاده از ملات آماده IZO-BASS از کف به ارتفاع 30 سانتی متر در کل فضای ساختمان این مشکل برطرف کردید.