عایق کاری حمام، دستشویی و دیواره رطوبتی
عایق کاری حمام، دستشویی و دیواره رطوبتی

ملات آماده IZO-BASS استراتژیک ترین محصول باسکاتی از لحاظ کارایی می­باشد، ملات خشک عایق باسکاتی جایگزین بسیار مناسب و مطمئن برای تمام مصالح و محصولات مورد استفاده در صنعت ساختمان به منظور عایق کاری از جمله ایزوگام قیر، انواع رزین­های عایق موجود در بازار می­باشد. این محصول به علت هوشمند بودن و توانایی ترمیم خود می­تواند بخش زیادی از آسیب­ هایی که به مرور زمان و به علل مختلف (خشکی هوا، باران های شدید و تکانهای غیرعادی) که به سطح عایق کاری شده وارد می­شود را رفع نماید. نکته: مقدار ملات مورد استفاده در واحد سطح جهت عایقکاری با توجه به سطح مذکور هر کیسه 25 کیلویی از3 تا 7 متر با ضخامت 3 میلیمتر تا 1.5 سانتیمتر می­باشد