D-BASS ملات آماده
#ملات آماده سفت کاری

D-BASS ملات آماده

ملات آماده D-BASS (دیوارچینی و آستر زنی) پرکاربردترین محصول باسکاتی بوده که جایگزین ملات ماسه سیمان در تمامی قسمت­ها می­باشد. این محصول با ایتال، انواع بلوک های بتنی و سبک، انواع اجر و دیگر مصالح که در زمینه دیوارچینی و پارتیشن بندی ساختمان استفاده می­شود، همخوانی دارد. ملات D-BASS دارای قدرت چسبندگی و دوام بسیار بالاتری نسبت به ملات ماسه و سیمان می­باشد. بارزترین خصوصیت این محصول؛ کاهش حداقل 25 درصدی وزن کلی سازه و به دنبال آن کاهش چشمگیر هزینه اسکلت­ بنا (حداقل 20 درصد) می­باشد.

نکته: هر کیسه 25 کیلوگرمی ملات آماده D-BASS معادل 400 کیلوگرم ملات ماسه و سیمان است.